• +36 22/588-004

RÓLUNK

BEMUTATKOZÁS

„Hol volt, hol nem volt, hol a hold is gyalogolt, volt egy csodapalota szivárvány a kapuja”

A Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda több mint 60 éves múltra tekint vissza.

Óvodánk a falu központjában, könnyen megközelíthető helyen található, korszerű, jól felszerelt, mind küllemében, mind belső elrendezésében méltán lehet községünk büszkesége.

A Cifrakert nevet 2000-ben, millenniumi zászlóátadással egybekötött ünnepségen vette fel az intézmény. Az addig két épületben működő óvodát 2001-ben egy önkormányzati határozat értelmében összevonták, így az óvodai nevelés immár egységesen, egy kibővített épületben, korszerű és modern körülmények között folyhatott tovább. 2004-ben az óvoda tornaszobával is bővült.

  • Óvodánk 7 csoporttal működik, a felvehető gyermekek létszáma 183 fő. Csoportszervezésnél törekszünk a homogén csoportok kialakítására, de az adott nevelési év életkor szerinti összetétele függvényében szükséges lehet a heterogén vagy részben heterogén csoportszervezés is.
  • Csoportszobáink és a hozzá tartozó helyiségek világosak, esztétikusak, biztosítják a gyermekek számára a megfelelő környezeti és tárgyi feltételeket. A csoportszobák berendezése, elrendezése a csoportok óvodapedagógusainak ízlését tükrözik.
  • Az óvoda épületét négy, fajátékokkal, esésvédő gumiburkolattal ellátott, árnyékot adó fákkal beültetett játszóudvar öleli körbe, mely a különböző életkorú csoportoknak ad biztonságos szabadtéri játéklehetőséget. Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik, ahol naponta kb. 200 adag étel készül.
  • Az étlap összeállításánál a korszerű táplálkozási irányelveket tartjuk szem előtt.
  • Óvodánkban a teljes nyitvatartási idő alatt biztosítjuk az óvodapedagógusi jelenlétet.
  • Nevelőmunkákat pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek, szakképesített dajkák, műszaki és adminisztratív dolgozók, valamint logopédus, utazó gyógypedagógusok és az intézményben működő három szakmai munkaközösség is segíti.

Intézményünk 2022 szeptember 1-től intézményként, óvoda-bölcsődeként működik

  • Az Iskola utcában található Napocska Mini Bölcsődénk két csoportjában 16 kisgyermek biztonságos, derűs, családias, szeretetteljes gondoskodást nyújtó légkörben töltheti napjait. A kisgyermeknevelők és dajkák gondolkodását a gyermekközpontúság hatja át, a gyermekekben a legkisebb életkortól kezdve a pozitív énképet erősítik.
  • A Batthyány utcában jelenleg folyamatban van a Bóbita Bölcsőde építése, amely 28 kisgyermek számára nyújt majd bölcsődei ellátást.
CIFRAKERT ÓVODA | 09.01-05.31

NAPIREND

06:30 – 08:00 Érkező gyermekek fogadása Szabad játék
Mindennapos testnevelés
08:00 – 11:30 Szabad játék
Tisztálkodás, önkiszolgálás Folyamatos reggeli Mindennapos testnevelés
Kötött, kötetlen és választható tevékenységek
Részképességek fejlesztése egyéni igény szerint Udvari játék, séta, levegőzés
11:30 – 14:30 Előkészületek az ebédhez, gondozási teendők Ebéd
Tisztálkodás, fogmosás
Terem előkészítése pihenéshez Álomba ringató mesélés, pihenés
14:30 – 17:00 Ébredés Teremrendezés
Előkészületek az uzsonnához Tisztálkodás, fésülködés Uzsonna
Szabadon választott tevékenység Játék, mozgás
Egyéni fejlesztés Udvari játék
CIFRAKERT ÓVODA | BÖLCSŐDE

HETI ÉTLAP

Megszakítás