Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda – Bölcsőde

Rólunk

BEMUTATKOZÁS

„Hol volt, hol nem volt, hol a hold is gyalogolt,
volt egy csodapalota, szivárvány a kapuja”

A Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda több mint 60 éves múltra tekint vissza.

Óvodánk a falu központjában, könnyen megközelíthető helyen található, korszerű, jól felszerelt, mind küllemében, mind belső elrendezésében méltán lehet községünk büszkesége.

A Cifrakert nevet 2000-ben, millenniumi zászlóátadással egybekötött ünnepségen vette fel az intézmény. Az addig két épületben működő óvodát 2001-ben egy önkormányzati határozat értelmében összevonták, így az óvodai nevelés immár egységesen, egy kibővített épületben, korszerű és modern körülmények között folyhatott tovább. 2004-ben az óvoda tornaszobával is bővült.

Óvodánk 7 csoporttal működik, a felvehető gyermekek létszáma 183 fő. Csoportszervezésnél törekszünk a homogén csoportok kialakítására, de az adott nevelési év életkor szerinti összetétele függvényében szükséges lehet a heterogén vagy részben heterogén csoportszervezés is.

Csoportszobáink és a hozzá tartozó helyiségek világosak, esztétikusak, biztosítják a gyermekek számára a megfelelő környezeti és tárgyi feltételeket. A csoportszobák berendezése, elrendezése a csoportok óvodapedagógusainak ízlését tükrözik.

Az óvoda épületét négy, fajátékokkal, esésvédő gumiburkolattal ellátott, árnyékot adó fákkal beültetett játszóudvar öleli körbe, mely a különböző életkorú csoportoknak ad biztonságos szabadtéri játéklehetőséget. Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik, ahol naponta kb. 200 adag étel készül.

Az étlap összeállításánál a korszerű táplálkozási irányelveket tartjuk szem előtt.

Óvodánkban a teljes nyitvatartási idő alatt biztosítjuk az óvodapedagógusi jelenlétet.

Nevelőmunkákat pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek, szakképesített dajkák, műszaki és adminisztratív dolgozók, valamint logopédus, utazó gyógypedagógusok és az intézményben működő három szakmai munkaközösség is segíti.

  1. szeptember 1-től intézményünk többcélú intézményként, óvoda-bölcsődeként működik.

Az Iskola utcában található Napocska Mini Bölcsődénk két csoportjában 16 kisgyermek biztonságos, derűs, családias, szeretetteljes gondoskodást nyújtó légkörben töltheti napjait. A kisgyermeknevelők és dajkák gondolkodását a gyermekközpontúság hatja át, a gyermekekben a legkisebb életkortól kezdve a pozitív énképet erősítik.

A Batthyány utcában jelenleg folyamatban van a Bóbita Bölcsőde építése, amely 28 kisgyermek számára nyújt majd bölcsődei ellátást.

 

Fotóalbumok

GALÉRIA

NAPIREND

NAPIREND

( szeptember 1 – május 31 )

06:30 – 08:00   Érkező gyermekek fogadása Szabad játék
Mindennapos testnevelés
08:00 – 11:30   Szabad játék
Tisztálkodás, önkiszolgálás Folyamatos reggeli Mindennapos testnevelés
Kötött, kötetlen és választható tevékenységek
Részképességek fejlesztése egyéni igény szerint Udvari játék, séta, levegőzés
11:30 – 14:30   Előkészületek az ebédhez, gondozási teendők Ebéd
Tisztálkodás, fogmosás
Terem előkészítése pihenéshez Álomba ringató mesélés, pihenés
14:30 – 17:00   Ébredés Teremrendezés
Előkészületek az uzsonnához Tisztálkodás, fésülködés Uzsonna
Szabadon választott tevékenység Játék, mozgás
Egyéni fejlesztés Udvari játék
Megszakítás